Ê-xê-chi-ên 1:28

Ê-xê-chi-ên 1:28 VIE2010

Ánh sáng mà tôi thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cầu vồng trong mây vào ngày mưa. Đó là hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va. Khi thấy vậy, tôi liền sấp mặt xuống đất và nghe tiếng đang phán với tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share