Ê-xê-chi-ên 1:25

Ê-xê-chi-ên 1:25 VIE2010

Lúc chúng dừng lại và rủ cánh xuống thì từ nơi vòm trên đầu có tiếng vang ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share