Ê-xê-chi-ên 1:23

Ê-xê-chi-ên 1:23 VIE2010

Dưới vòm đó, các cánh của chúng giương thẳng ra, cái nầy tiếp giáp cái kia. Mỗi sinh vật ấy đều có hai cánh che thân thể mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share