Ê-xê-chi-ên 1:21

Ê-xê-chi-ên 1:21 VIE2010

Khi các sinh vật đi, thì chúng cũng đi; khi các sinh vật dừng, thì chúng cũng dừng; và khi các sinh vật cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cùng cất lên với chúng, vì thần của sinh vật ở trong các bánh xe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share