Ê-xê-chi-ên 1:20

Ê-xê-chi-ên 1:20 VIE2010

Thần muốn đi đâu thì các sinh vật đi đó, và các bánh xe cũng cất lên cùng các sinh vật vì thần của các sinh vật đó ở trong các bánh xe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share