Ê-xê-chi-ên 1:18

Ê-xê-chi-ên 1:18 VIE2010

Các vành bánh xe cao, trông đáng sợ và cả bốn vành bánh xe của các sinh vật đều đầy những mắt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share