Ê-xê-chi-ên 1:17

Ê-xê-chi-ên 1:17 VIE2010

Khi đi thì chúng đi theo bốn hướng và không quay lại khi đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share