Ê-xê-chi-ên 1:16

Ê-xê-chi-ên 1:16 VIE2010

Hình dạng và cấu trúc những bánh xe ấy giống như bích ngọc lấp lánh; tất cả bốn bánh đều giống nhau; hình dạng và cấu trúc như là bánh xe lồng trong bánh xe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share