Ê-xê-chi-ên 1:15

Ê-xê-chi-ên 1:15 VIE2010

Khi tôi nhìn các sinh vật ấy, tôi thấy trên đất có một bánh xe ở bên cạnh các sinh vật ấy, mỗi sinh vật bốn mặt đều có một bánh xe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share