Ê-xê-chi-ên 1:11

Ê-xê-chi-ên 1:11 VIE2010

Đó là mặt của chúng. Còn cánh của chúng thì giương lên cao; mỗi con có hai cánh giáp với nhau và có hai cánh che thân mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share