Xuất Ai Cập Ký 23:14

Xuất Ai Cập Ký 23:14 RVV11

“Mỗi năm ba lần con phải giữ lễ kính Ta.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập Ký 23:14