Ê-xơ-tê 2:8

Ê-xơ-tê 2:8 VIE2010

Khi lệnh của vua và chiếu chỉ được công bố, nhiều thiếu nữ được tập hợp về kinh đô Su-sơ, giao cho Hê-gai chăm sóc. Ê-xơ-tê cũng được đem đến cung vua giao cho Hê-gai là hoạn quan trông coi các cung phi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share