Ê-xơ-tê 2:7

Ê-xơ-tê 2:7 VIE2010

Ông nuôi dưỡng con gái của cậu mình, cô gái ấy tên là Ha-đa-sa tức Ê-xơ-tê vì cô không còn cha mẹ. Cô ấy có dung nhan đẹp đẽ. Khi cha mẹ cô qua đời, Mạc-đô-chê nhận cô làm con gái mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share