Ê-xơ-tê 2:4

Ê-xơ-tê 2:4 VIE2010

Thiếu nữ nào vừa lòng vua thì lập làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.” Lời ấy hài lòng vua nên vua cho thi hành ngay.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share