Ê-xơ-tê 2:3

Ê-xơ-tê 2:3 VIE2010

và xin vua chỉ định các quan trong khắp các tỉnh thuộc vương quốc của vua, tập trung những trinh nữ trẻ đẹp về hậu cung ở kinh đô Su-sơ. Hãy giao cho Hê-gai, hoạn quan của vua, chịu trách nhiệm về các cung phi, chăm sóc họ và phát cho họ những hương liệu để thanh tẩy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share