Ê-xơ-tê 2:17

Ê-xơ-tê 2:17 VIE2010

Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả các cung nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vậy vua đội vương miện lên đầu cô và lập cô làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share