Ê-xơ-tê 2:16

Ê-xơ-tê 2:16 VIE2010

Ê-xơ-tê được đưa vào hoàng cung để chầu vua A-suê-ru vào tháng mười (là tháng Tê-bết), năm thứ bảy triều đại vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share