Ê-xơ-tê 2:15

Ê-xơ-tê 2:15 VIE2010

Khi Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai là cậu của Mạc-đô-chê, người đã nhận cô làm con nuôi, đến phiên được vào chầu vua thì cô không đòi hỏi gì cả ngoại trừ những gì Hê-gai, hoạn quan của vua, là người trông coi các cung phi, đã quy định. Ê-xơ-tê được ơn trước mọi người nhìn thấy cô.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share