Ê-xơ-tê 2:14

Ê-xơ-tê 2:14 VIE2010

Buổi tối cô đến, buổi sáng cô trở về hậu cung thứ nhì dưới sự giám sát của Sa-ách-ga là hoạn quan của vua, người chịu trách nhiệm trông coi các cung phi. Cô không được trở vào cung vua trừ phi vua thích cô và cho gọi đích danh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share