Ê-xơ-tê 2:13

Ê-xơ-tê 2:13 VIE2010

Khi thiếu nữ nào vào chầu vua, cô ấy được phép mang bất cứ vật gì mình muốn đem theo từ hậu cung vào cung điện của vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share