Ê-xơ-tê 2:11

Ê-xơ-tê 2:11 VIE2010

Mỗi ngày, Mạc-đô-chê đi dạo chơi trước sân hậu cung để xem Ê-xơ-tê có bình an không, hay có việc gì xảy đến cho cô không.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share