Ê-xơ-tê 2:10

Ê-xơ-tê 2:10 VIE2010

Ê-xơ-tê không tiết lộ dân tộc và họ hàng mình vì Mạc-đô-chê có dặn cô đừng tỏ cho ai biết cả.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share