Truyền Đạo 12
VIE2010

Truyền Đạo 12

12
1Trong tuổi thanh xuân,
Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con,
Trước khi những ngày gian truân ập đến;
Trước khi những năm tháng đến gần
Mà con nói rằng: “Tôi không thấy thỏa lòng;”
2Trước khi mặt trời và ánh sáng,
Mặt trăng cùng các ngôi sao trở nên tối tăm,
Và mây lại kéo đến sau cơn mưa.
3Trong ngày ấy, người giữ nhà run rẩy,
Những chàng trai mạnh mẽ phải khòm lưng,
Các phụ nữ xay cối phải ngừng lại vì còn số ít,
Những người nhìn qua cửa sổ mắt đã mờ đi.
4Lúc ấy, hai cánh cửa bên đường đóng lại,
Tiếng cối xay nhỏ dần,
Người ta bị đánh thức khi nghe tiếng chim hót,
Và tiếng các cô gái hát đều hạ xuống.
5Người ta cũng sợ sệt khi lên cao,
Và kinh hãi lúc đi đường.
Bấy giờ, cây hạnh nở hoa,
Cào cào lê bước nặng nề;
Sự ham muốn không còn nữa,
Vì bấy giờ con người đi đến nhà đời đời của mình,
Còn những người tang chế đi vòng quanh các đường phố.
6Lại hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa trước khi dây bạc đứt
Và chén vàng bể;
Trước khi vò nước vỡ ra bên suối,
Bánh xe gãy ra trên giếng,
7Và tro bụi trở về đất như nguyên thủy,
Còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.
8Người truyền đạo nói:
“Hư không của sự hư không,
Tất cả đều hư không!”
Lời kết
9Người truyền đạo không những là người khôn ngoan mà còn là người truyền đạt tri thức cho dân chúng. Ông đã cân nhắc, tìm tòi và sắp xếp nhiều câu châm ngôn. 10Người truyền đạo dày công sưu tầm những lời hay ý đẹp, và các lời đã được viết ra đều là trung thực và chân thật. 11Lời của người khôn ngoan giống như cây đót của người chăn; các câu châm ngôn được sưu tập khác nào đinh đóng chặt; nó do một người chăn chiên#12:11 Một vài bản dịch: Đấng Chăn Chiên. truyền ra.
12Hỡi con ta, hãy cẩn thận về bất cứ điều gì vượt quá những lời dạy dỗ nầy. Sách vở viết ra nhiều vô cùng, không bao giờ dứt; còn học hỏi nhiều khiến cho thân xác mệt nhọc.
13Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là:
Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài,
Đó là phận sự của con người.
14Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc,
Kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010