Truyền Đạo 10:8

Truyền Đạo 10:8 RVV11

Kẻ đào hố phải rơi xuống hố, Còn kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:8