Truyền Đạo 10:18

Truyền Đạo 10:18 RVV11

Do biếng nhác nên rường nhà sụp xuống, Đôi tay lười biếng để cho nhà bị dột.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:18