Truyền Đạo 10:12

Truyền Đạo 10:12 RVV11

Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu, Nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:12