Phục Truyền 33
VIE2010

Phục Truyền 33

33
Lời chúc phước của Môi-se dành cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên
1Đây là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, đã chúc cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời. 2Ông nói:
“Đức Giê-hô-va đến từ Si-na-i,
Chiếu soi trên chúng ta từ Sê-i-rơ,
Và rạng ngời từ núi Pha-ran;
Ngài đến từ giữa muôn nghìn đấng thánh,
Lửa luật pháp phát ra từ tay phải của Ngài.
3Chúa thương yêu dân Ngài,#33:3 Bản Hê-bơ-rơ: các dân tộc.
Tất cả các thánh đều ở trong tay Chúa,
Phủ phục dưới chân Ngài
Để đón nhận lời Ngài chỉ dạy.
4Luật pháp mà Môi-se truyền cho chúng tôi
Là sản nghiệp của cộng đồng Gia-cốp.
5Ngài là vua của Giê-su-run
Khi cấp lãnh đạo của dân chúng họp lại
Cùng với các bộ tộc Y-sơ-ra-ên.
6Cầu cho Ru-bên sống và lưu truyền mãi mãi.
Dù cho số người nó không đông.”
7Về Giu-đa, Môi-se nói rằng:
“Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài nghe tiếng của Giu-đa
Và đem người về với dân mình;
Dùng đôi tay tự bảo vệ mình.
Xin Chúa giúp người chống lại quân thù.”
8Về Lê-vi, Môi-se nói rằng:#Xuất 17:7; 28:30; Dân 20:13.
“Xin ban Thu-mim cho Lê-vi
Và U-rim#33:8 Xem chú thích ở Xuất 28:30. cho người tin kính Ngài.
Mà Ngài đã thử thách tại Ma-sa,
Cùng tranh đấu bên mạch nước Mê-ri-ba.
9Lê-vi nói về cha mẹ mình rằng:
‘Tôi không nhìn thấy họ,’
Người không nhận anh em mình,
Cũng chẳng biết con cái mình.
Vì họ tuân thủ lời Chúa,
Giữ gìn giao ước của Ngài.
10Họ dạy mệnh lệnh của Chúa cho Gia-cốp
Và luật pháp Ngài cho Y-sơ-ra-ên;
Họ dâng hương trước mặt Chúa,
Và tế lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài.
11Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban sức lực cho người,
Và hài lòng về công việc của tay người.
Xin đánh gãy hông của kẻ thù,
Và kẻ ghen ghét, để chúng không ngóc đầu lên nổi!”
12Về Bên-gia-min, Môi-se nói rằng:
“Người được Đức Giê-hô-va yêu mến,
Sẽ được sống yên lành bên Ngài.
Chúa che chở người suốt đời,
Và ngự giữa núi đồi của người.”#33:12 Ctd: Và người sẽ sống dưới sự bảo vệ của Ngài, hoặc: Và người sẽ ở giữa hai vai Ngài.
13Về Giô-sép, Môi-se nói rằng:
“Nguyện đất của người được Đức Giê-hô-va ban phước,
Với sương móc quý báu từ trời ban tặng,
Và những mạch suối ngầm nằm ngay bên dưới;
14Với sản phẩm tuyệt hảo từ mặt trời,
Và sự phong phú đến từ mặt trăng;
15Những sản vật hàng đầu của núi xưa,
Các bông trái dồi dào từ các đồi vĩnh cửu;
16Với tặng phẩm quý cùng sự sung mãn của đất,
Và ơn lành của Đấng ngự giữa bụi gai.
Nguyện mọi phước nầy tuôn tràn trên đầu Giô-sép
Và trên trán của người đứng đầu anh em mình.
17Oai phong như con bò đực đầu lòng,
Với cặp sừng dũng mãnh của bò rừng!
Người dùng sừng ấy quật ngã mọi dân tộc,
Cả đến các dân ở cùng trời cuối đất;
Đó là hàng vạn quân Ép-ra-im,
Hàng nghìn người Ma-na-se.”
18Về Sa-bu-lôn, Môi-se nói rằng:
“Hỡi Sa-bu-lôn, hãy vui mừng trong lúc ra đi;
Còn Y-sa-ca, hãy hớn hở trong lều trại mình!
19Họ sẽ gọi các dân lên núi,
Dâng sinh tế công chính tại đó;
Vì họ sẽ hút tài nguyên của biển
Và những kho tàng ẩn giấu trong cát.”
20Về Gát, Môi-se nói rằng:
“Tụng ca Đấng mở rộng bờ cõi Gát,
Gát nằm rình như một sư tử cái
Vồ xé mồi cả tay lẫn đầu.
21Người đã chọn phần tốt nhất cho mình.
Vì trong đó có dành phần cho người lãnh đạo;
Khi những nhà lãnh đạo dân chúng tụ họp lại,
Gát thực thi công lý của Đức Giê-hô-va
Và các luật lệ của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên.”
22Về Đan, Môi-se nói rằng:
“Đan là một sư tử tơ,
Từ Ba-san nhảy xông đến.”
23Về Nép-ta-li, Môi-se nói rằng:
“Nép-ta-li ngập tràn ân phước Chúa,
Chan chứa phước lành của Đức Giê-hô-va
Hãy chiếm hữu phần đất phía tây và phía nam.”
24Về A-se, Môi-se nói rằng:
“Nguyện A-se được phước hơn các con trai khác,
Được anh em ưa chuộng,
Và được dầm chân trong dầu!
25Các then cửa làm bằng sắt và đồng,
Sức mạnh dẻo dai suốt cuộc đời.”
26“Ồ Giê-su-run, không có ai như Đức Chúa Trời,
Đấng đến cứu giúp cưỡi các tầng trời
Uy nghiêm trên những đám mây.
27Đức Chúa Trời hằng hữu là nơi ẩn náu,
Cánh tay đời đời của Ngài nâng đỡ chúng ta.
Ngài sẽ đuổi kẻ thù khuất mắt
Và phán rằng: ‘Hãy diệt chúng đi!’
28Nhờ vậy chỉ một mình Y-sơ-ra-ên sống trong an lành;
Suối Gia-cốp phun lên
Trong xứ sở của ngũ cốc và rượu,
Đượm nhuần sương móc từ trời.
29Hỡi Y-sơ-ra-ên ngươi có phước biết bao!
Một dân được Đức Giê-hô-va cứu giúp! Ai được như ngươi?
Ngài là thuẫn giúp đỡ ngươi,
Là thanh gươm đem vinh quang đến cho ngươi!
Kẻ thù sẽ khúm núm trước ngươi,
Còn ngươi sẽ giày đạp các nơi cao của chúng.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.