Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:23

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:23 RVV11

Ta sẽ chất tai ương trên họ, Bắn hết các mũi tên vào họ.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:23