Phục Truyền 11:28

Phục Truyền 11:28 VIE2010

hoặc anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng quay lưng lại với đường lối tôi truyền cho anh em hôm nay, để đi theo các thần khác mà anh em chưa từng biết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share