Phục Truyền 11:2

Phục Truyền 11:2 VIE2010

Ngày nay, tôi không nói với con cái anh em, là những đứa nhỏ chưa từng biết, chưa từng chứng kiến sự dạy dỗ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nhưng với chính anh em là những người đã nhận biết sự vĩ đại, sự uy nghiêm, cánh tay quyền năng rộng mở của Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share