Cô-lô-se 4:8

Cô-lô-se 4:8 RVV11

Chính vì điều nầy tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi, và khích lệ lòng anh em.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Cô-lô-se 4:8