A-mốt 8:9

A-mốt 8:9 VIE2010

Chúa Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưa Và khiến đất tối tăm giữa ban ngày.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share