A-mốt 8:5

A-mốt 8:5 VIE2010

Các ngươi nói rằng: “Khi nào trăng mới sẽ qua Để chúng ta có thể bán lúa miến Và ngày sa-bát qua, để chúng ta mở kho lúa mì ra bán; Để bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ Và dùng cân dối giả để lường gạt
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share