A-mốt 8:13

A-mốt 8:13 VIE2010

Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ Sẽ mòn mỏi vì khát.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to A-mốt 8:13