Công vụ 3:17

Công vụ 3:17 VIE2010

Thưa anh em, bây giờ tôi biết anh em và những người lãnh đạo của anh em đã làm điều ấy vì thiếu hiểu biết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share