II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 VIE2010

Theo sự công minh của Đức Chúa Trời, Ngài hẳn sẽ lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho anh em
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share