II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 VIE2010

Đây là chứng cứ về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời, để anh em trở nên xứng đáng với vương quốc Đức Chúa Trời, chính vì vương quốc đó mà anh em chịu khổ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share