II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11 VIE2010

Vì vậy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, để Đức Chúa Trời chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, và nhờ quyền năng Ngài mà hoàn tất mọi khát vọng tốt đẹp và công việc của đức tin anh em
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share