II Các Vua 23:14

II Các Vua 23:14 RVV11

Vua nghiền nát các trụ thờ, triệt hạ các hình tượng A-sê-ra, và chất đầy hài cốt tại các chỗ đó.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Các Vua 23:14