II Cô-rinh-tô 7:8

II Cô-rinh-tô 7:8 VIE2010

Nếu bức thư của tôi có làm cho anh em đau buồn thì tôi cũng không hối tiếc. Mà nếu trước đó tôi có hối tiếc — vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh em đau buồn, dù chỉ trong ít lâu
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share