II Cô-rinh-tô 7:7

II Cô-rinh-tô 7:7 VIE2010

không chỉ bởi việc Tít đến mà thôi, nhưng còn bởi sự an ủi mà anh ấy đã nhận từ nơi anh em nữa. Anh ấy đã nói với chúng tôi về sự mong đợi, nỗi lo buồn, và lòng nhiệt thành của anh em dành cho tôi, khiến tôi càng vui mừng hơn nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share