II Cô-rinh-tô 7:3

II Cô-rinh-tô 7:3 VIE2010

Tôi không nói điều nầy để lên án anh em, vì trước đây tôi đã nói rằng anh em luôn ở trong lòng tôi, cùng chết cùng sống với nhau.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share