II Cô-rinh-tô 7:2

II Cô-rinh-tô 7:2 VIE2010

Hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em. Chúng tôi đã không xử bất công với ai, không làm thiệt hại ai, không lợi dụng ai.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share