II Cô-rinh-tô 7:16

II Cô-rinh-tô 7:16 VIE2010

Tôi vui mừng vì có thể hoàn toàn tin cậy anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share