II Cô-rinh-tô 7:15

II Cô-rinh-tô 7:15 VIE2010

Và tình yêu thương của Tít đối với anh em càng thắm thiết hơn, khi anh ấy nhớ đến sự vâng lời của tất cả anh em cùng với sự sợ sệt, run rẩy khi anh em đón tiếp anh ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share