II Cô-rinh-tô 7:14

II Cô-rinh-tô 7:14 VIE2010

Nếu tôi có đôi chút tự hào về anh em với Tít thì tôi cũng không xấu hổ, vì như những gì chúng tôi đã nói với anh em là chân thật, sự tự hào của chúng tôi trước mặt Tít cũng được chứng tỏ là chân thật.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share