II Cô-rinh-tô 1:24

II Cô-rinh-tô 1:24 VIE2010

Không phải chúng tôi muốn khống chế đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn cùng xây dựng niềm vui cho anh em, vì anh em đã đứng vững trong đức tin.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share