II Cô-rinh-tô 1:15

II Cô-rinh-tô 1:15 VIE2010

Với sự tin tưởng đó, tôi định đến thăm anh em trước, để anh em nhận được phước hạnh gấp đôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share