II Sử Ký 16:14

II Sử Ký 16:14 VIE2010

Người ta an táng vua trong mộ mà chính vua đã đục cho mình trong thành Đa-vít. Họ đặt thi hài vua trên giường đầy hương liệu pha chế theo đúng kỹ thuật hòa hương; họ cũng đốt một ngọn lửa thật to để khóc than vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share