I Ti-mô-thê 6:5

I Ti-mô-thê 6:5 VIE2010

sự tranh cãi triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share